bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 36 verš 9

Aby nebylo přenášíno vládařství z jednoho pokolení na druhé pokolení, ale jeden každý z pokolení synů Izraelských dědictví svého přídržeti se bude.