bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 1

I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: