bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 11

Mluvil ještě Hospodin k Mojžíšovi, řka: