bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 17

A nabere vody svaté do nádoby hliněné, a vezma prachu, kterýž jest na zemi v příbytku, dá jej do té vody.