bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 22

Vejdiž voda zlořečená tato do života tvého, aby oteklo břicho tvé, a lůno tvé shnilo. I odpoví žena ta: Amen, amen.