bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 23

Napíše pak všecko zlořečenství toto do knihy, a smyje je tou vodou hořkou.