bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 24

I dá ženě, aby pila vodu hořkou a zlořečenou; a vejdeť do ní voda zlořečená, a obrátí se v hořkosti.