bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 26

A vezma plnou hrst pamětného jejíhoz oběti suché, páliti to bude na oltáři; a potom dá vypíti ženě tu vodu.