bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 3

I muže i ženu vyženete, ven za stany vyženete je, aby nepoškvrňovali vojska těch, mezi nimiž já přebývám.