bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 5

Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka: