bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 7

Tedy vyzná hřích svůj, kterýž učinil, navrátí pak to, čímž vinen byl, v cele, a pátý díl přidá nad to, a dá tomu, proti komuž zavinil.