bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 8

A neměl-li by muž ten přítele, jemuž by nahradil tu škodu, pokuta dána buď Hospodinu a knězi, mimo skopce očištění, jímž očištěn býti má.