bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 6 verš 10

A dne osmého přinese dvě hrdličky, aneb dvé holoubátek knězi, ke dveřím stánku úmluvy.