bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 6 verš 11

I bude kněz obětovati jedno za hřích, a druhé v zápalnou obět, a očistí jej od toho, čímž zhřešil nad mrtvým, a posvětí hlavy jeho v ten den.