bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 6 verš 18

Tedy oholí nazareus u dveří stánku úmluvy hlavu nazarejství svého, a vezma vlasy z hlavy nazarejství svého, vloží je na oheň, kterýž jest pod obětí pokojnou.