bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 6 verš 19

Potom vezme kněz plece vařené z skopce toho, a jeden koláč přesný z koše, a pokrutu nekvašenou jednu, a dá v ruce nazarejského, když by oholeno bylo nazarejství jeho.