bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 6 verš 2

Mluv k synům Izraelským a rci jim: Muž neb žena, když se oddělí, činíce slib nazareův, aby se oddali Hospodinu,