bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 6 verš 26

Obratiž Hospodin tvář svou k tobě, a dejž tobě pokoj.