bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 6 verš 4

Po všecky dny nazarejství svého nebude jísti žádné věci pocházející z vinného kmene, od zrnka až do šupiny.