bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 1

I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: