bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 10

Postavíš Levíty před Hospodinem, a vloží synové Izraelští ruce své na Levíty.