bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 11

A obětovati bude Aron Levíty v obět před Hospodinem od synů Izraelských, aby vykonávali službu Hospodinu.