bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 12

Levítové pak vloží ruce své na hlavy těch volků; a obětovati budeš jednoho za hřích, a druhého v obět zápalnou Hospodinu k očištění Levítů.