bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 13

A postavíš Levíty před Aronem a před syny jeho, a obětovati je budeš v obět Hospodinu.