bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 14

I oddělíš Levíty z prostředku synů Izraelských, aby moji byli Levítové.