bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 15

Potom pak přijdou Levítové, aby přisluhovali při stánku úmluvy, když bys očistil je a obětoval v obět.