bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 16

Nebo vlastně dáni jsou mi z prostředku synů Izraelských za všecky otvírající život, za prvorozené ze všech synů Izraelských vzal jsem je sobě.