bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 18

Vzal jsem pak Levíty za všecky prvorozené synů Izraelských.