bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 2

Mluv k Aronovi a rci jemu: Když rozsvěcovati budeš lampy, ven z svícnu sedm lamp svítiti má.