bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 20

I učinili Mojžíš a Aron i všecko množství synů Izraelských při Levítích všecko to, což přikázal Hospodin Mojžíšovi o Levítích; tak s nimi učinili synové Izraelští.