bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 21

A očistili se Levítové a zeprali roucha svá; a obětoval je Aron v obět před Hospodinem, a očistil je Aron, aby byli čisti.