bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 23

I mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka: