bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 24

I toto k Levítům přináleží: V pětmecítma letech zstáří a výše jeden každý z nich přistoupí, a postaví se k ochotnému práce konání v službě při stánku úmluvy.