bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 26

Ale přisluhovati bude bratřím svým při stánku úmluvy stráž držícím, sám pak služeb konati nebude. Tak učiníš s Levíty při pracech jejich.