bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 3

I učinil Aron tak; ven z svícnu světlo od sebe dávající rozsvítil lampy jeho, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.