bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 5

Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka: