bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 6

Vezmi Levíty z prostředku synů Izraelských, a očisť je.