bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 7

Tímto pak způsobem očišťovati je budeš: Pokropíš jich vodou očištění; oholí všecko tělo své, a zperou roucha svá, a očištěni budou.