bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 8

Potom vezmou volka mladého a obět suchou z mouky bělné, olejem skropené; a druhého volka mladého vezmeš k oběti za hřích.