bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 9

Tedy přistoupiti rozkážeš Levítům před stánek úmluvy, a shromáždíš všecko množství synů Izraelských.