bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 1

Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai, léta druhého po vyjití z země Egyptské, měsíce prvního, řka: