bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 11

Měsíce druhého, čtrnáctého dne u večer slaviti budou je, s chleby nekvašenými, a s řeřichami jísti je budou.