bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 12

Nezanechajíť ho nic až do jitra, a kosti v něm nezlámí; vedlé všelikého ustanovení Fáze budou je slaviti.