bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 16

Tak bývalo ustavičně, oblak přikrýval jej ve dne, záře pak ohnivá v noci.