bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 17

A když se zdvihl oblak od stánku, hned také hýbali se synové Izraelští; a na kterém místě pozůstal oblak, tu také kladli se synové Izraelští.