bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 18

K rozkazu Hospodinovu hýbali se synové Izraelští, a k rozkazu Hospodinovu kladli se; po všecky dny, dokudž zůstával oblak nad příbytkem, i oni leželi.