bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 19

Když pak trval oblak nad příbytkem po mnohé dny, tedy drželi synové Izraelští stráž Hospodinovu, a netáhli odtud.