bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 2

Slaviti budou synové Izraelští velikunoc v čas svůj vyměřený.