bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 20

A když oblak byl nad příbytkem po nemnohé dny, k rozkazu Hospodinovu kladli se, a k rozkazu Hospodinovu hýbali se.