bible
bible

Čtvrtá Kniha Mojžíšova kapitola 9 verš 21

Kdyžkoli byl oblak od večera až do jitra, a v jitře se vznesl, hned i oni šli; buď že trval přes den a noc, (jakž kdy vznášel se oblak, tak oni táhli,)